Soneregulering Bestum

Nedre SkogveiSoneregulering Bestum
Rett før jul, plutselig og uten forvarsel, dukket det opp soneparkering forbudt i Øvre- og Nedre Skogvei på Bestum. Dette omfatter altså et stort område med mange boenheter.
Her har biler stått gateparkert i alle år, meg bekjent. I romjula ble flere bøtelagt. Mange uvitende om dette nye snikinnførte forbudet.

Hvem tar slike beslutninger, og har de i det hele tatt tenkt på konsekvensene?

– Barn kan ikke lenger gå i veien. Gatene har nå blitt livsfarlige. Biler fyker forbi på den flere steder bredeste bilveien på Bestum.
– Beboere som ikke er så heldige å ha en egen parkeringsplass, garasje eller oppkjørsel har nå ingen steder å gjøre av bilen.
– Syke og eldre kan ikke lenger komme på besøk. De må isåfall gå langt. Det er ingen parkerings alternativer i nærheten. Andre besøkende må også gå langt. Nærmeste kollektivpunkt er fra 5-10 minutter unna avhengig av hvor man bor i området.
– Nabolaget vil bli lidende da flere kvartaler nå må finne alternative plasser. Bilene forsvinner ikke av noen skilt.
– Håndverkere, installatører og andre har nå ingen steder å gjøre av seg dersom de må utføre oppdrag hos oss beboere i området.

Det eneste fornuftige argumentet for at skiltene har kommet opp er at fremkommeligheten noen steder var utfordrende.
Dette kunne vært løst enkelt, og til alles beste, med noen parkerings forbud skilt på de stedene det var trangt.
Man hadde ikke trengt å ødelegge et helt nabolag på Bestum, bydel Ullern!
Det bygges ut og fortettes med nye boenheter overalt i nabolaget. Da kan man ikke ta bort alt av parkeringsmuligheter.

Øvre Skogvei

Posted by Marius Halle on 3. januar 2016

Reklame