Umettelig behov for mat og vin

I følge en undersøkelse blant 1500 av lesere av aperitif.no er det fortsatt stor interesse for å lære mer om mat og drikke.

Det illustreres veldig godt av at Apéritif i løpet av de siste 12 måneder har hatt nærmere 5000 deltakere på sine populære mat- og vinkurs. Dermed befester Apéritif seg som Norges største arrangør av denne type kurs.

Det er all grunn til å tro at interessen for Apéritifs kurs vil fortsette med uforminsket kraft. 7 av 10 lesere ønsker nemlig mer lærdom om vin, og 6 av 10 ønsker mer kunnskap om mat. Men først og fremst søkes kunnskapen gjennom nettstedets øvrige tjenester.

3 av 10 brukere er innom minst aperitif.no én gang om dagen.

Lojale brukere

Vi snakker derfor om veldig lojale brukere. Hver uke sender vi ut 320.000 nyhetsbrev til leserne. En tjeneste som hjelper leserne å holde seg oppdatert om den store mengden nytt stoff som ukentlig publiseres på nettstedet.

Dagens rett og ukens vin er de mest populære tjenestene på aperitif.no. Vinanbefalinger er det flest lesere (50 %) ønsker mer av. Men også matoppskrifter er lesestoff som fenger. Det samme gjelder stoff om hvordan den gode maten blir til.

Kjøpekraftige kvinner

Ikke overraskende er høytlønnede og velutdannede mer opptatt av mat og drikke enn resten. Og 8 av 10 som bor sammen med andre legger vekt på det som spises og drikkes, mot bare 2 av 10 single, om vi legger aperitif.nos lesere til grunn. 41 prosent av aperitif.nos lesere bor i topersonshusholdinger. Kjerneleserne er ellers kvinner mellom 30 og 60 år.

Den økte interessen for mat og vin bekreftes av en undersøkelse Vinmonopolet har gjort blant sine kunder (TNS Gallup). Her ønsker 7 av 10 å lære mer om mat og vin i kombinasjon, noe som er en av grunnsteinene i konseptet til aperitif.no. Blant kokebokens flere enn 5200 oppskrifter har så mange som 80 prosent drikkeforslag.

Reklame

Mobiloperatørenes mulighet

Operatørenes eneste mulighet

Geir Sand Nilsen skriver i sin kommentar fra 19. September, http://www.mobilen.no/artikler/jobber-i-oppoverbakke/112821 , at teleoperatørene jobber i oppoverbakke med å få innpass med en ny mobilbetalingsmodell.

Jeg mener derimot at et slikt samarbeid er operatørenes eneste mulighet om de skal ta del i fremtidens mobilbetaling. Gjør ikke teleoperatørene noe aktivt nå vil de kun bli en bitpipe for fremtidens belaingstransaksjoner der de kun står for transport av data over mobilnettet.

Den store utfordringer er om de kommer med en løsning som er brukervennlig nok samtidig som den er sikker nok.

I dag jobber ”alle” med løsninger for mobilbetaling. Bankene, operatørene, aktører som PayPal og Payex, Apple med passport, Nets, bankID etc. Her gjelder det å få etablert en standard som sluttkundene vil favne om. De som klarer det blir vinnerne i markedet.

Det er noen elementer som må være på plass for å lykkes.

1.Løsningen må være brukervennlig.

Her ha de norske operatørene en utfordring dersom de velger en løsning som i Sverige, WyWallet. Kunden må her forhåndsregistrere seg ved å opprette en konto. Telenor har forsøkt dette med mobilhandel tidligere uten suksess. Men NSB benytter i dag en slik registrering i sin APP og har stor suksess med denne. Det er hvordan kunden opplever prosessen som bestemmer om den er enkel nok eller ikke.

2. Løsningen må være sikker.

Den må oppleves sikker for kunden samtidig som den faktisk er like sikker som å bruke et bankkort. SMS-betaling fungerer fint for småkjøp. Men for større beløp må andre sikkerhetsmekanismer inn. Du skal som forbruker føle deg helt trygg på at ingen kan misbruke den betalingsløsningen du velger. Her har operatørene en jobb å gjøre. Men klarer de det har de store muligheter for å lykkes.

Slik jeg ser det blir det viktig for operatørene å tilpasse seg det norske markedet med norske kunder. Det må lages løsninger som nordmenn vil benytte. Og de må ikke nødvendigvis være lik løsningene svenskene benytter. Her blir det veldig viktig at Telenor, TeliaSonera og Tele2 faktisk klarer å samarbeide. Klarer disse 3 aktørene også å få med seg Ventelo og TDC etter hvert samtidig som løsningene blir gode har de alle muligheter for å lykkes.

Da når de alle mobilkunder i Norge. De har infrastrukturen for å overføre informasjon og de har kundedata.

Men «time to market» er nå.

Det pågår ulike posisjoneringskamper verden rundt i disse dager for å få en del av mobilbetalingsmarkedet. De store analysebyråene strør om seg med store tall om hvor stort dette markedet vil bli. Den eller de som først klarer å ta posisjonen i Norge med en løsningen som setter standarden for fremtidens mobilbetaling vil definitivt havne i førersetet for det norske markedet.

Blir det rusk i samarbeidet mellom operatørene står mange andre aktører klare for å ta denne posisjonen. Men operatørene viser samarbeidsvilje, de har kundene, infrastrukturen, forhandlere og dyktige medarbeidere og viser nå at de mener alvor med mobilbetaling.